Adresse - telefon - e-post

Advokatfirmaet
Hagland Amundsen as

Nytorget 1
8622 Mo i Rana

Postadresse:
Boks 1345
8602 Mo i Rana

Tlf:     75 14 30 50
Faks: 75 14 30 51
Mobil: 901 35 843

post@advokata.no

Org.nr. 989 994 840
 
 

Hva skjer med gjeldsforsikringen i forbindelse med en refinansiering?

Peder Ås tok opp et lån i 1990 på kr 500.000,- til kjøp av bolig. Lånet ble gjeldsforsikret. Da han i 1992 skulle kjøpe seg ny bil hadde han behov for å utvide låneengasjementet med kr 100.000.-. Da det lønte seg for Peder Ås å ha ett samlet lån, ble det etablert et nytt lån på kr 600.000,-, hvoretter det eldre lånet formelt ble innfridd.
Peder og hans kone Martha snakket ofte om den sikkerheten det var å ha gjeldsforsikring på lånet dersom Peder skulle falle i fra. Da Peder Ås døde 8. januar 1999 tok derfor Martha kontakt med banken for å få gjelden slettet.
Martha fikk sjokk ta banken kunne opplyse henne om at lånet ikke var gjeldsforsikret. Banken opplyste om at den gjeldsforsikringen som Peder tegnet i 1990 ble avsluttet ved refinansieringen i 1992.
Refinansiering ble betraktet som ett nytt lån og da må det også inngås en ny avtale om gjeldsforsikring. I de fleste tilfeller kreves det da også ny helseerklæring.
Martha klaget saken inn for Bankklagenemnda. Og heldigvis for Martha mente Bankklagenemnda at den manglende gjeldsforsikring skyldes feil fra begge sier. Banken skulle ha opplyst Ås om at han måtte tegne ny gjeldsforsikring ved refinansieringen. Banken ble derfor pålagt å dekke halvparten av det tapet som Martha led. Likevel satt Martha da igjen med et lån på ca. kr 300.000,- som hun ikke hadde regnet med. Dette fordi bankklagenemnda mente at Peder burde ha reagert når gjeldsforsikringspremien ikke lenger fremkom som post på kontoutskrifter og årsoppgaver etter refinansieringstidspunktet.

Hva kan så Marthas historie lære oss ?Utvidelse av låneengasjement skjer ofte slik at nytt lån formelt blir etablert og de eldre lånene formelt blir innfridd. Som lånetaker må du da passe på at også det nye lånet er gjeldsforsikret. Du må altså tegne ny gjeldsforsikring. Da banken kan kreve ny helseattest av deg, er det heller ikke sikkert at de vil gi deg en ny gjeldsforsikring. Dette er derfor et forhold du må ta med i beregningen når du vurderer hva som er den mest lønnsomme måten for deg å ta opp nye lån på.

For å unngå at man må tegne nye gjeldsforsikringer, er et alternativ i steden å opprette en livskonto-polise. En livskonto – polise knytter seg ikke opp mot et spesielt engasjement, med er et kronebeløp som utbetales ved død eller uførhet.

Karen Hagland
 
 

Web: Dissident                                                                                                                                Medlem av Den norske Advokatforening