Adresse - telefon - e-post

Advokatfirmaet
Hagland Amundsen as

Nytorget 1
8622 Mo i Rana

Postadresse:
Boks 1345
8602 Mo i Rana

Tlf:     75 14 30 50
Faks: 75 14 30 51
Mobil: 901 35 843

post@advokata.no

Org.nr. 989 994 840
 
 

Skal du kjøpe brukt bil?

Hvor er fallgruvene? Dersom du skal kjøpe brukt bil bør du ta følgende forhåndsregler:

1. Tilstandsrapport
For oss vanlige forbrukere kan feil slike som lekkasjer, rust og utslitte bremse- og kløtsjpedaler være vanskelig å avsløre ved en besiktigelse av bilen.Krev derfor at selgeren får foretatt en tilstandsrapport på bilen. En tilstandsrapport forteller om bilens tekniske tilstand og om prisen som selgeren krever er riktig.


2. Ring Brønnøysundregistrene
Kjøper du en bil med heftelser, blir gjelden ditt ansvar og banken kan kreve at du betaler den. En kreditor kan også kreve bilen tvangssolgt dersom du ikke gjør opp gjelden. En heftelse betyr at den forrige bileieren tok opp lån med bilen som pant. På bruktbilmarkedet kan det være svindlere som forsøker å selge en bil de ikke eiere. Også etter skilsmisser kan det forekomme at en partene forsøker å selge en bil som den andre parten er sameier i .Sjekk derfor om selgeren har rett til å selge bilen.For å sjekke om bilen har heftelser og om selgeren har rett til å selge bilen kan du ringe Brønnøydsundregistrene på telefon 75 00 75 00 eller selvbetjent telefon 75 00 75 02. Du må da oppgi bilens registreringsnummer og be om å få opplyst om det er heftelser på bilen.


3. Veiavgift og parkeringsbøter
Krav på veiavgift og ubetalte parkeringsbøter følger bilen. Hvis du overtar en bil med uoppgjorte avgifter eller bøter kan dette således bli ditt problem. Ved en henvendelse til biltilsynet i det distrikt bilen er registrert kan du få opplyst om bilen er heftet ubetalte vegavgifter eller parkeringsbøter.


4. Skriftlig kontrakt
For begge parter er det av avgjørende betydning at det opprettes en skriftlig kjøpekontrakt. Forsikringsselskapene, bilorganisasjonene og Forbrukerrådet har standardkontrakter som kan benyttes. Selger har plikt til å opplyst det om alle vesentlige mangler og feil med bilen, men slike feil bør også beskrives i kontrakten. Vær forsiktig å underskrive en kontrakt som beskriver at bilen er ”solgt som den er”, uten at du har undersøkt nøye hva det du egentlig kjøper. Du skal kunne stole på de opplysningene selgeren gir, men alt for ofte viser det seg at selgeren holder tilbake vesentlige opplysninger om bilen forhistorie og tilstand. Foruten å kreve tilstandsrapport er det i den skriftlige kontrakten du kan sikre deg mot å kjøpe ”katta i sekken.”


5. Reklamasjon
Selv om du har tatt dine forholdsregler før kjøpet kan det være at du ikke får det du trodde du betalte for. Det er da kjøpsloven som regulerer forholdet. Det du må sørge for er å straks reklamere overfor selgeren dersom du oppdager mangler eller feil du ikke har blitt opplyst om. Du kan kreve prisavslag, retting, heving av kjøpet og erstatning av selgeren. Dersom du og selgeren ikke blir enige kan dere ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand. Slik bistand er gratis. Du kan også ta kontakt med et fri rettshjelpkontor eller advokat for å få hjelp, men forsøk først på egen hånd å komme fram til en minnelig ordning med motparten.

Karen Hagland
 
 

Web: Dissident                                                                                                                                Medlem av Den norske Advokatforening