Adresse - telefon - e-post

Advokatfirmaet
Hagland Amundsen as

Nytorget 1
8622 Mo i Rana

Postadresse:
Boks 1345
8602 Mo i Rana

Tlf:     75 14 30 50
Faks: 75 14 30 51
Mobil: 901 35 843

post@advokata.no

Org.nr. 989 994 840
 

Advokatfirmaet Hagland Amundsen as tar saker innenfor nesten alle rettsområder.

Kontoret har spesiell kompetanse innenfor saker som omfatter barn, barnevern og omsorgsspørsmål. I tillegg har kontoret særskilt kompetanse i flyktningesaker.

Her er en liste over de rettsområder vi kan tilby hjelp innefor.
 
 • Arbeidsrett
 • Arverett
 • Barnerett/barnefordeling
 • Bistandsadvokat
 • Boligreklamasjone
 • Dødsbo
 • Ektepakt
 • Erstatning
 • Familiesaker
 • Firmaetablering
 • Farskapssaker
 • Fast eiendom
 • Forsikring
 • Fri rettshjelp-saker
 • Husleie
   
 • Inkasso
 • Kjøpsrett, herunder avhending av fast eiendom og andre kjøp
 • Nabotvister
 • Psykisk helsevern
 • Pasientskader
 • Personskader
 • Samboerkontrakter
 • Samboeroppgjør etter samlivsbrudd,
 • Samværssaker
 • Separasjon/skilsmisse
 • Skiftesaker
 • Testament
 • Tomtefeste
 • Utlendingsrett
 • Yrkesskader
 
 

Web: Dissident                                                                                                                                Medlem av Den norske Advokatforening