Adresse - telefon - e-post

Advokatfirmaet
Hagland Amundsen as

Nytorget 1
8622 Mo i Rana

Postadresse:
Boks 1345
8602 Mo i Rana

Tlf:     75 14 30 50
Faks: 75 14 30 51
Mobil: 901 35 843

post@advokata.no

Org.nr. 989 994 840
 

Advokat Karen Hagland Amundsen

Spesielle rettsområder
1. Barn og foreldre
2. Bolig og hytte
3. Arv
4. Forsikring
5. Jobb
6. Kjøp, salg og leie
7. Samliv og samlivsbrudd
8. Styrearbeid
9. Kvinnemishandling
10. Innvandring
11. Trygd og stønader

CV
Personalia: Gift, 3 barn

Jurdisk embetseksamen fra Universitetet i Tromsø: 1995
Særavhandling: Kvinner i nordnorsk fiskeindustri - Deres arbeidsrettslige stilling ved permitteringer

Advokatbevilling: 1999
2006:       Innføring i amerikansk rett : University of California

Arbeidserfaring:
1992-1995:     JussHjelpa I Nord-Norge, studentrettshjelpstiltak
1996:             Stovner arbeidskontor -Trygdemisbruk
1996-1998:     Forsvarets bygningstjeneste Region Østlander
1998-2000:     Advokatfullmektig hos Advokatene Trønsdal, Fjalstad
                     og Fladvad DA
2000d-d.d:      Privatpraktiserende advokat

Styreverv:
2004- d.d:       Leder for Rana Senterparti
2000-2004:      Styremedlem Finneidfjord Industrier AS
2004-d.d:         Styremedlem Skillevollen Alpinsenter AS
2003-d.d:         Gruppeleder i Rana formannskap
2003-d.d:         Kommunestyremedlem i Rana Kommunestyre
2005-d.d:         Styremedlem i Helgelandssykehuset Helse Nord

Undervisning:
1998-2005:      Forelser ved Handelshøyskolen BI avd. Rana
2005- d.d:        Forelser ved Høgskolen i Bodø avd. Rana 

 

 
 

Web: Dissident                                                                                                                                Medlem av Den norske Advokatforening