Adresse - telefon - e-post

Advokatfirmaet
Hagland Amundsen as

Nytorget 1
8622 Mo i Rana

Postadresse:
Boks 1345
8602 Mo i Rana

Tlf:     75 14 30 50
Faks: 75 14 30 51
Mobil: 901 35 843

post@advokata.no

Org.nr. 989 994 840
 
 

Skal du kjøpe brukt bil?

Hvor er fallgruvene? Dersom du skal kjøpe brukt bil bør du ta følgende forhåndsregler:
Les mer her

Fordeling av arv eller gaver mellom barna

I en sang, hvor det advares mot å bekymre seg for mye for denne verdens rikdommer, heter det ”du kan ingenting ta med deg dit du går”. Dette er bakgrunnen for alle arverettslige problemer. Når et menneske dør etterlater det seg en del eiendeler.
Les mer her

Hvem skal overta hva etter samlivsbruddet?

1.0 Noen utgangspunkter
Hvis dere eier gjenstander sammen har begge i utgangspunktet lik rett til å overta den etter bruddet. Hvis dere ikke blir enige om hvem som skal ha gjenstanden, må oppløsningen skje etter reglene i sameieloven.
Les mer her
 

Rett til å holde dyr

I følge den nye husleieloven § 5- 2 som trer i kraft 01.01.00 kan en leietaker i visse tilfeller sette seg utover forbud mot dyrehold som utleieren har fastsatt.
Les mer her

Oppløsning av samboerforholdet


Hvem eier hva ?
For ugifte samboere finnes det få lovfestede regler om hvem som eier hva. En skriftlig avtale om dette vil redusere sjansene for konflikter ved et samlivsbrudd eller dødsfall.
Les mer her

Hva skjer med gjeldsforsikringen i forbindelse med en refinansiering?

Peder Ås tok opp et lån i 1990 på kr 500.000,- til kjøp av bolig. Lånet ble gjeldsforsikret. Da han i 1992 skulle kjøpe seg ny bil hadde han behov for å utvide låneengasjementet med kr 100.000.-. Da det lønte seg for Peder Ås å ha ett samlet lån, ble det etablert et nytt lån på kr 600.000,-, hvoretter det eldre lånet formelt ble innfridd.
Les mer her

Hvordan kan du sikre at kreditorene ikke tar dekning i arv eller gaver du gir?

Har du tenkt på å f.eks. å gi familiehytta eller et annet familieklaunodium til barn eller barnebarna ? Eller er du redd for at arven etter deg bare skal gå til dekning av gjeld ?
Les mer her
 
 

Web: Dissident                                                                                                                                Medlem av Den norske Advokatforening